فروش ویلایی 200 متری در بهاران مشهد

4,500,000,000 تومان
4 ساعت قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 200 متری در خیام جنوبی مشهد

20,000,000,000 تومان
5 روز قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 220 متری در جانباز مشهد

18,000,000,000 تومان
5 روز قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 405 متری در سنایی مشهد

7,500,000,000 تومان
5 روز قبل
مجد،مطهری