فروش ویلایی 250 متری در ملک آباد مشهد

17,500,000,000 تومان
3 هفته قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 270 متری در بهاران مشهد

7,300,000,000 تومان
3 هفته قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 254 متری در بهاران مشهد

7,500,000,000 تومان
3 هفته قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 234 متری در احمدآباد مشهد

11,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
احمدآباد،سیمتری ها

فروش ویلایی 240 متری در فردوسی مشهد

11,100,000,000 تومان
3 هفته قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 290 متری در فرامرزعباسی مشهد

13,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 200 متری در سجاد مشهد

23,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 280 متری در احمدآباد مشهد

23,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
احمدآباد،سیمتری ها

فروش ویلایی 900 متری در میثاق مشهد

52,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
مناطق دیگر

فروش ویلایی 333 متری در فلسطین مشهد

15,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
سجاد،ملک آباد
صفحه 3 از 29 1 2 3 4 5 29

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر