فروش ویلایی 240 متری در ساجدی مشهد

7,000,000,000 تومان
2 سال قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 4000 متری در کوهسنگی مشهد

220,000,000,000 تومان
2 سال قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 280 متری در فردوسی مشهد

15,000,000,000 تومان
2 سال قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 310 متری در خیام جنوبی مشهد

45,000,000,000 تومان
2 سال قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 250 متری در منتظری مشهد

20,000,000,000 تومان
2 سال قبل
احمدآباد،سیمتری ها

فروش ویلایی 250 متری در ملک آباد مشهد

15,000,000,000 تومان
2 سال قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 325 متری در احمدآباد مشهد

11,750,000,000 تومان
2 سال قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 500 متری در احمدآباد مشهد

31,000,000,000 تومان
2 سال قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 208 متری در فردوسی مشهد

8,200,000,000 تومان
2 سال قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 330 متری در ساجدی مشهد

14,000,000,000 تومان
2 سال قبل
بهاران،جانباز
صفحه 1 از 51 2 3 5

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر