فروش ویلایی 2040 متری در آزادی مشهد

20,000,000,000 تومان
1 هفته قبل
مناطق دیگر

فروش ویلایی 275 متری در بهاران مشهد

5,000,000,000 تومان
2 هفته قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 800 متری در خسروی مشهد

48,000,000,000 تومان
2 هفته قبل
مناطق دیگر

فروش ویلایی 242 متری در فردوسی مشهد

13,000,000,000 تومان
2 هفته قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 266 متری در احمدآباد مشهد

14,700,000,000 تومان
2 هفته قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 500 متری در سجاد مشهد

75,000,000,000 تومان
2 هفته قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 260 متری در دکترا مشهد

25,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
احمدآباد،سلمان

فروش ویلایی 500 متری در کوهسنگی مشهد

13,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 250 متری در ملک آباد مشهد

25,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 468 متری در سجاد مشهد

30,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
سجاد،ملک آباد
صفحه 2 از 29 1 2 3 4 29

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر