فروش ویلایی 227 متری در احمدآباد مشهد

37,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
احمدآباد،سلمان

فروش ویلایی 600 متری در سجاد مشهد

27,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 1000 متری در احمدآباد مشهد

28,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
احمدآباد،سلمان

فروش ویلایی 375 متری در سناباد مشهد

7,500,000,000 تومان
3 هفته قبل
مجد،مطهری

فروش ویلایی 242 متری در فردوسی مشهد

9,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 253 متری در بهاران مشهد

4,700,000,000 تومان
3 هفته قبل
بهاران،جانباز

فروش ویلایی 490 متری در سجاد مشهد

25,000,000,000 تومان
3 هفته قبل
سجاد،ملک آباد

فروش ویلایی 325 متری در احمدآباد مشهد

8,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
احمدآباد،کوهسنگی

فروش ویلایی 216 متری در مجد مشهد

4,000,000,000 تومان
1 ماه قبل
مجد،مطهری

فروش زمین 380 متری در سلمان فارسی مشهد

10,500,000,000 تومان
1 ماه قبل
احمدآباد،سلمان
صفحه 3 از 18 1 2 3 4 5 18

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر