فروش ویلایی 253 متری در بهاران مشهد

5,600,000,000 تومان
1 هفته قبل / بهاران،جانباز

فروش ویلایی 215 متری در جانباز مشهد

16,200,000,000 تومان
1 هفته قبل / بهاران،جانباز

فروش ویلایی 250 متری در بهاران مشهد

5,800,000,000 تومان
2 هفته قبل / بهاران،جانباز

فروش ویلایی 330 متری در فرامرزعباسی مشهد

15,000,000,000 تومان
2 هفته قبل / فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 200 متری در راهنمایی مشهد

7,000,000,000 تومان
2 هفته قبل / راهنمایی

فروش ویلایی 330 متری در احمدآباد مشهد

18,500,000,000 تومان
2 هفته قبل / احمدآباد،سلمان

فروش ویلایی 290 متری در فرامرزعباسی مشهد

10,500,000,000 تومان
2 هفته قبل / فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 244 متری در فردوسی مشهد

10,500,000,000 تومان
2 هفته قبل / فردوسی،فرامرزعباسی

فروش ویلایی 360 متری در سناباد مشهد

12,250,000,000 تومان
2 هفته قبل / راهنمایی

فروش ویلایی 411 متری در احمدآباد مشهد

14,800,000,000 تومان
2 هفته قبل / احمدآباد،کوهسنگی
صفحه 2 از 12 1 2 3 4 12

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر